ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Nano Pham Group hợp tác với các cơ quan Chính phủ, Bộ ban ngành, Cục, Vụ, Viện thuộc các cơ quan Nhà nước; các tổ chức Phi Chính Phủ (NGOs), Doanh nghiệp, Tổ chức Thiện nguyện... không ngừng tìm kiếm, kết nối, hợp tác các nhà khoa học trong nước và quốc tế, duy trì vị thế, uy tín mối quan hệ với các Tổ chức, Tập đoàn Thế giới... 

Hiện nay Nano Pham Group là công ty cung cấp các ý tưởng, tư vấn các giải pháp khoa học công nghệ. Chúng tôi triển khai những hành động cụ thể để phát triển các lĩnh vực:
Nano Pham Group hợp tác với các Tổ chức, Tập đoàn Thế giới: 
 
Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tập đoàn Guard Industrie – Pháp (w.w.w.guardindustrie.com);


Tập đoàn Vestergaard – Thụy Sĩ (w.w.w.vestergaard.com);


Tập đoàn Tetsugen – Nhật Bản (www.tetsugen.co.jp);

Công ty Biocera – Hàn Quốc (w.w.w.biocera.com);


Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) 


Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu Khí Cà Mau (PVCFC)


Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo)


Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (TPC PHU MY)


Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) 


Công ty Liên doanh Việt – Nga (VIETSOVPETRO)


Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS)


Và nhiều đối tác khác… 

Nano Pham Group hiện đang hợp tác với các Tổ chức Chính phủ, Bộ ngành Việt Nam:  
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;


Bộ Y tế;


Viện Sức khỏe, Nghề nghiệp và Môi trường;


Hội Chữ Thập Đỏ;


Ủy ban Phòng chống Thiên tai….


Nghiên cứu  trong các lĩnh vực giải pháp Nước sạch cho cộng đồng; Phòng chống thiên tai; Bảo tồn di tích, các chương trình của Chính phủ như: Bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa…. 
Nano Pham Group hợp tác với các tổ chức Phi chính phủ (NGOs), Doanh nghiệp và các tổ chức Thiện nguyện đồng hành trong các hoạt động mang lại những giá trị hữu ích cho xã hội…
 
Nano Pham Group hiện đang hợp tác với các Tổ chức Chính phủ, Bộ ngành Việt Nam:  
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế; Viện Sức khỏe, Nghề nghiệp và Môi trường; Hội Chữ Thập Đỏ, Ủy ban Phòng chống Thiên tai…. nghiên cứu  trong các lĩnh vực giải pháp Nước sạch cho cộng đồng; Phòng chống thiên tai; Bảo tồn di tích, các chương trình của Chính phủ như: Bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa…. 
 
Nano Pham Group hợp tác với các tổ chức Phi chính phủ (NGOs), Doanh nghiệp và các tổ chức Thiện nguyện đồng hành trong các hoạt động mang lại những giá trị hữu ích cho xã hội…